Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej Nutrashop s.r.o. pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Nutrashop s.r.o.

Hořejší nábřeží 785/23

150 00 Praha 5

IČ 48108022

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od (dílčí) kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

 

 

 

 

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Číslo faktury:

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

V _________ dne _____________

 

____________________________

Spotřebitel

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.